Exhibition of Martyna Borowiecka’s “Pre-plan” (“Przedplan”) – today’s illusory painting

 19 March – 3 April 2015

WYSTAWA_Przedplan


Fresz Rekrutacja Fresz Rekrutacja


PRZEDPLAN zaproszenie na wernisaż


Patronat medialny

portal_rs_adres_www_wb